Belediye Sitesi
  • Ardanuç Belediyesi ardanuc.bel.tr
  • Haber Başlık : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kamera Aydınlatma Metni
  • Haber Konu : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kamera Aydınlatma Metni
  • Haber Tarih : 31.12.2021
  • Yazar : Admin
Haber Hakkında
ARDANUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ardanuç Belediye Başkanlığı Binası Girişinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ardanuç Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Ardanuç Belediye Başkanlığı binası girişinde yer alan güvenlik kameraları ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıtlar denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, 6698 Sayılı Kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, güvenlik amacıyla otomatik yolla işlenmekte ve bir haftaya kadar saklanmaktadır.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Ardanuç Belediye Başkanlığının Merkez Mah. Hükümet Cad. PK:08300 Ardanuç/Artvin adresine Başvuru Formunu yazılı olarak (elden bizzat teslim ederek yahut iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla ihtar çekmek suretiyle) veya KEP üzerinden ardanucbel@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.
Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf
Hızlı Menü