Belediye Sitesi
  • Ardanuç Belediyesi ardanuc.bel.tr
  • Haber Başlık : Son Gün 01 Mart 2021 Pazartesi
  • Haber Konu : Son Gün 01 Mart 2021 Pazartesi
  • Haber Tarih : 25.02.2021
  • Yazar : Admin
Haber Hakkında
7256 Sayılı Yasa Gereğince Yapılandırma Peşin ve İlk Taksit Ödeme Tarihi Son Gün 01 Mart 2021 Pazartesi günüdür.

Vergi ve ceza borçları, MTV, idari para cezası, öğrenim ve katkı kredisi borçları gibi kapsam dahilindeki borçlar için yapılandırma başvurusunda bulunan borçlular, yapılandırılan borçlarını, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödeyebileceklerdir.

- Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 28 Şubat 2021 tarihi Pazar gününe rastladığından 01 Mart 2021 tarihine kadar yapılacaktır.

- Peşin ve ilk iki taksit ödeme süresi içindeki ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacaktır.

- Yapılandırılan borcun; tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde fer i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90 ından, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde (31 Mart 2021) kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde ise %50 sinden vazgeçilecektir.

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Yapılandırılan idari para cezalarının tamamı; ilk taksit ödeme süresi içinde ödenirse ceza aslından %25 indirim, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde kalan taksitlerin tamamının ödenmesi durumunda ise ceza aslından %12,5 indirim yapılacaktır. Yapılandırılan alacak sadece fer i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı ilk taksit içinde ödenirse %50 indirim; taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde kalan taksitlerin tamamının ödenmesi durumunda ise %25 indirim yapılacaktır.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 1 Şubat 2021 (31/01/2021 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlara; 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde ise 1,150 katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecektir.
Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf
Hızlı Menü